dilluns, 11 de juny de 2012

Avaluació de l'alumnat de l'aula d'acollida

Aquest dies estem de proves, tal con diu el Departament "Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005) s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius referents a la integració escolar i a l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut....."

Els nostres alumnes realitzaran 4 proves a nivell de llengua :

  • Comprensió oral
  • Expressió oral
  • Comprensió lectora
  • Expressió escrita

Tenim 3 Instruments per a l'avaluació d'integració escolar :
  • Enquesta per a l'alumne
  • Enquesta per al tutor de l'aula d'acollida
  • Enquesta per al tutor de l'aula ordinària