dijous, 22 de maig de 2014

Medi 6è: El Sistema nerviós

El sistema nerviós controla totes les activitats del nostre cos: - Capta informacions tant del cos com de l' entorn. - Elabora les respostes corresponents. El sistema nerviós s'encarrega de controlar totes les activi-tats del cos. Està format pels centres nerviosos i els nervis. El Cuerpo Humano-El sistema nervioso Cómo funciona el sistema nervioso Educación primaria