dimecres, 1 d’octubre de 2014

Treball dels nens: medi 4t " L’aire i la meteorologia"

TERMÒMETRE: El termòmetre és el sensor tèrmic que mesura la temperatura.
 BAROMETRE:Els baròmetres mesuren la pressió de l'aire.
 L'HIGROMETRE: s'utilitza per a mesurar la humitat.
PLUVIÒMETRE: El pluviòmetre serveix per a mesurar la quantitat de pluja caigua en un interval determinat de temps.
ANEMÒMETRE:Mesura la velocitat del vent.
 PENELL: Els penells ens indicarà la direcció del vent.

 

Aire i Meteorologia by salvat