dilluns, 2 de febrer de 2015

App MHM Torre Balldovina Descripció

Català:

  Torre de defensa del segle XI alguns historiadors remunten els seus orígens a l'època romana, per la seva situació al costat del riu Besòs i a la Via Augusta, però aquest fet no es pot confirmar. És l’únic edifici romànic sencer del Barcelonès Nord. 

 La torre és una construcció de planta circular de perfil cònic i acabada en merlets, els seus murs són amples i fets amb maçoneria. Està dividida en 4 pisos, l’últim rematat en volta. Té una alçada de 19 m i 7,75 m de diàmetre. A la base, el gruix dels murs és de 2,40 m, a cada pis el mur s'aprima i fa un graó fins a la planta superior, on l'amplada és de 1,40 m.

 Originàriament només comptava amb la porta d’entrada amb llinda i arc de descàrrega dovellat situat al 2n pis, a 12 metres d’alçada per motius de defensa. Al costat de la porta trobem una espitllera. És per aquesta porta del 2n nivell i per les característiques de la Torre que es considera que aquest edifici data del segle XI.Castellà:

 Torre de defensa del siglo XI algunos historiadores creen que sus orígenes son de la época romana, por su situación junto al río Besós y la Vía Augusta, pero este hecho no se puede confirmar. Es el único edificio románico en buen estado del Barcelonés Norte.

La torre, es una construcción de planta circular de perfil cónico y terminada en almenas, sus muros son anchos y hechos con mampostería. Está dividido en 4 pisos el último rematado en vuelta. Tiene una altura de 19 m y 7,75 m de diámetro. En la base, el grosor de los muros es de 2,40 m, en cada piso el muro se estrecha y hace un escalón, hasta la planta superior donde la anchura es de 1,40 m.

Al inicio, la torre  sólo contaba con la puerta de entrada con dintel y arco de descarga adintelado situado en el 2º piso a 12 metros de altura por motivos de defensa. Junto a la puerta encontramos una aspillera. Es por esta puerta del 2º nivel y por las características de la Torre que se  atribuye este edificio en el siglo XI.

 English:

  Defense tower fron eleventh century, some historians trace their origins to Roman times, due to its location next to the river Besòs and the Via Augusta, but this can not be confirmed. It is the only Romanesque building completein North Barcelona.

 The tower is a circular building tapered profile and finished in battlements, its walls are wide and made of masonry. It is divided into four floors the last one finished round. It has a height of 19 m and 7.75 m in diameter. At the base, the thickness of the walls is 2.40 m on each floor wall thins and makes a step up to the top floor where the width is 1.40 m .

 Originally the tower only had the door lintel and arch voussoirs download located on the 2nd floor at 12 meters for defense purposes on the. Next door there is a loophole. For this leads of the 2nd level and other characteristics they attributed by the Tower building in the eleventh century.
 


Enllaç a l'aplicació MHM