dilluns, 2 de febrer de 2015

App MHM : Torre Balldovina transformacions i canvis

Català:

  La torre ha sofert transformacions al llarg dels anys, s’han obert portes i finestres. La porta de la planta baixa i l’entrada del 1r pis són modernes. El 1r pis té una cúpula de l’època barroca, segurament aquest canvi és degut a que durant una època aquest espai va ser destinat a capella.

 Durant els segles XVIII i XIX fou residència de la família Riber-Sagarra. El poeta català J. M. de Sagarra hi passava els estius. Després passà a ser propietat de l'ajuntament de Santa Coloma Gramenet, que l'ha destinat a centre cultural i museu de la ciutat


 

Castellà:

  La torre ha sufrido transformaciones a lo largo de los años, se han abierto puertas y ventanas. La puerta de la planta baja y la entrada del 1er piso son modernas. El 1er piso tiene una cúpula de la época barroca, seguramente este cambio se debe a que durante una época este espacio fue destinado a capilla.

Durante los siglos XVIII y XIX fue residencia de la familia Riber-Sagarra. El poeta catalán JM de Sagarra pasaba los veranos. Después pasó a ser propiedad del ayuntamiento de Santa Coloma Gramanet, que lo ha destinado a centro cultural y museo de la ciudad.


 

  English:

 The tower has had many changes over the years, they have opened doors and windows. The doors of the ground floor and 1st floor entry are modern. The 1st floor has a Baroque dame, surely this great change is because during a time this space was chapel.

 During the eighteenth and nineteenth centuries was the residence of the family Riber-Sagarra. The Catalan poet JM de Sagarra spent there the summers. Then became a property Santa Coloma’s council and the building turned into a Museun and cultural centre.

  Més informació:


Enllaç a l'aplicació MHM